ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ 1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ บ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2.ก่อส้รางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ณ บ้านกลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5384 8601
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/11/2559
 • หมดเขต    08/12/2559
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294