ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558และ2559 โดยวิธีขายทอดตลาด
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558และ2559 โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 670 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 4380 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2559
 • หมดเขต    08/12/2559
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294