ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 โรง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอลาน้อย จังหวัดน่าน
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงคัดบรรจุผลผลิต จำนวน 1 โรง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอลาน้อย จังหวัดน่าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กลุ่มงานคลัง สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8496-99ต่อ 1118
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2559
 • หมดเขต    13/12/2559
 • อ่าน   163
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294