ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 7060
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2559
 • หมดเขต    16/12/2559
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294