ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชัียงใหม่
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชัียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2559
 • หมดเขต    09/12/2559
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294