ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีตำรวจภูธรหนองตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. สถานีตำรวจภูธรหนองตอง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 2630
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/12/2559
 • หมดเขต    06/12/2559
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294