ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 2 โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ จ้างเหมาท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 1 โครงการ และจ้างติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์การผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภค จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    06/08/2550
 • อ่าน   745
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294