ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5385 0103ต่อ25
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/12/2559
 • หมดเขต    23/12/2559
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294