ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำแนวการไฟ จำนวน 200 กิโลเมตร ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีีความประสงค์ สอบราคาจ้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำแนวการไฟ จำนวน 200 กิโลเมตร ของหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายยบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 0778
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/12/2559
 • หมดเขต    29/12/2559
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294