ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การสอบราคาการจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า(กิจกรรมบำรุงรักษาป่า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ การสอบราคาการจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า(กิจกรรมบำรุงรักษาป่า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายยบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5381 8239
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) ถ.เจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/12/2559
 • หมดเขต    28/12/2559
 • อ่าน   171
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294