ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยเอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ 2 ฝั่งถนน บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยเอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ 2 ฝั่งถนน บ้านเด่นสันคะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248ต่อ302
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2560
 • หมดเขต    12/01/2560
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294