ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้และบนบ่อฝังกลบของโรงงานฯด้วยระบบอิเล็ฏทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้และบนบ่อฝังกลบของโรงงานฯด้วยระบบอิเล็ฏทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333ต่อ418
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/01/2560
 • หมดเขต    06/01/2560
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294