ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโิเวอร์เลย์พร้อมปรับปรุงรางระะบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านโจ้ถึงถนนสมโภชน์ 700 ปี ต่อของเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนโิเวอร์เลย์พร้อมปรับปรุงรางระะบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านโจ้ถึงถนนสมโภชน์ 700 ปี ต่อของเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5339 7248-9ต่อ302
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/01/2560
 • หมดเขต    10/01/2560
 • อ่าน   207
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294