ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องกรองไตเทียมแบบธรรมดา พื้นที่1.2ตารางเมตรจำนวน60ชุด 2.เครื่องกรองไตเทียมแบบธรรมดา พื้นที่1.5ตารางเมตร จำนวน3,000ชุด 3.เครื่องกรองไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง พื้นที่2.1ตารางเมตร จำนวน150ชุด สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5280-1
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2560
 • หมดเขต    11/01/2560
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294