ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 1 โครงการ
 •     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ มีคีวามประสงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09 3131 3663
 • หน่วยงาน    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ต.ม่อนจอง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/01/2560
 • หมดเขต    10/01/2560
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294