ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุ PARA ASPHALT CONCRETE หนา 0.03 เมตร ปริมาณงาน 3,200 ตารางเมตร พร้อมบดอัด เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรัง ของสถานีควบคุมไฟป่าแม่ออน
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อวัสดุ PARA ASPHALT CONCRETE หนา 0.03 เมตร ปริมาณงาน 3,200 ตารางเมตร พร้อมบดอัด เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรัง ของสถานีควบคุมไฟป่าแม่ออน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/01/2560
 • หมดเขต    12/01/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294