ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างงานประเภทต่างๆ จำนวน 7 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างงานประเภทต่างๆ จำนวน 7 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างรางระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มกราคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5348 9416
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/01/2560
 • หมดเขต    27/01/2560
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294