ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีทอดตลาด
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายพัสดุชำรุด ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีทอดตลาด จำนวน 428 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5390 8514,7-8
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2560
 • หมดเขต    03/02/2560
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294