ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่่อนที่ (มือถือ)
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดเครื่องโทรศัพท์เคลื่่อนที่ (มือถือ) จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุง(ชั้น3) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 1922
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2560
 • หมดเขต    08/02/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294