ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2552 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.grocurement.go.th และ www.pongyang.org
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2552
 • หมดเขต    02/04/2552
 • อ่าน   913
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294