ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 2900 ซีซี จำนวน 2 คัน และขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 2900 ซีซี จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ห้องงานพัสดุ สำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • วันที่ประกาศ   23/03/2552
 • หมดเขต    26/03/2552
 • อ่าน   611
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294