ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ ดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่อ่างขาง หมู่ 6 ,บ้านแม่ระมีด หมู่ที่ 17 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านยางแก้ว หมู่ 10 , บ้านขุน หมู่ที่ 20 และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2552
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/03/2552
 • หมดเขต    02/04/2552
 • อ่าน   577
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294