ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5343 8110-1 ต่อ 26
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2560
 • หมดเขต    23/02/2560
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294