ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง (อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1135-6
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2560
 • หมดเขต    21/02/2560
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294