ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อระบบอัตโนมัติชนิดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกันพร้อมเครื่องอัดขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดขยะติดเชื้อระบบอัตโนมัติชนิดและฆ่าเชื้อในเครื่องเดียวกันพร้อมเครื่องอัดขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น2 อาคารสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนสิงห์คำ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2560
 • หมดเขต    23/02/2560
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294