ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงาน จำนวน 1 หลัง ณ ศูนย์ประสานงานโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายคลัง สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2552
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   26/03/2552
 • หมดเขต    02/04/2552
 • อ่าน   632
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294