ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย Overlay จากสี่แยกถนนวัชระ ถึงบ้านนางศศิวิมล สอนสุภาพ หมู่ที่ 13 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต โดย Overlay จากสี่แยกถนนวัชระ ถึงบ้านนางศศิวิมล สอนสุภาพ หมู่ที่ 13 อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5310 4900 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2560
 • หมดเขต    24/02/2560
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294