ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ เครื่องจี้และตัดเนื้อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2552
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   26/03/2552
 • หมดเขต    30/03/2552
 • อ่าน   537
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294