ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ในระดับม.1 ถึง ม.6
 •     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ในระดับม.1 ถึง ม.6 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4248
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2560
 • หมดเขต    06/03/2560
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294