ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซ,) จำนวน 1 คัน
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซ,) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2459
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2560
 • หมดเขต    10/03/2560
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294