ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการฯ
 •     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการฯ(ครั้งที่ 2) เครื่องยนต์ดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2630 ต่อ 81
 • หน่วยงาน    สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2560
 • หมดเขต    08/03/2560
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294