ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่2) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 5 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประชถมอาวุธศรีศุกรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1135
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/03/2560
 • หมดเขต    13/03/2560
 • อ่าน   203
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294