ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างงานประเภทอาคาร จำนวน 4 โครงการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างงานประเภทอาคาร จำนวน 4 โครงการ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5312 5070
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2560
 • หมดเขต    28/02/2560
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294