ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเปลี่ยนระบบเชื่อมโยงจากเคเบิลทองแดงเป็นใยแก้วนำแสงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาเปลี่ยนระบบเชื่อมโยงจากเคเบิลทองแดงเป็นใยแก้วนำแสงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 1135
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2560
 • หมดเขต    20/03/2560
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294