ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่งเหนือ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านปง
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านบง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็ก สุสานหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโป่งเหนือ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านปง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านบง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5336 5200 ต่อ 20
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านบง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2560
 • หมดเขต    24/03/2560
 • อ่าน   194
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294