ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 108 รายการ (ครั้งที่ 2)
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 108 รายการ (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจติดต่ขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 8211
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/03/2560
 • หมดเขต    22/03/2560
 • อ่าน   198
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294