ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้คอนกรีตเสริมเหล็ก. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 สาย ผู้่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5333 8048 ต่อ 114
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองต้นเปา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2560
 • หมดเขต    16/03/2560
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294