ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2558
 •     สำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2558 จำนวน 29 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ฝ่ายเครื่องกล แขวงการทางชนบทเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิิ่ทมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1644
 • หน่วยงาน    สำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/03/2560
 • หมดเขต    20/03/2560
 • อ่าน   223
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294