ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5328 3561-2
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2560
 • หมดเขต    31/03/2560
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294