ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 0745 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/03/2560
 • หมดเขต    24/03/2560
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294