ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2550
 • หมดเขต    01/08/2550
 • อ่าน   741
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294