ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 6 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 6 บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5349 5782 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/03/2560
 • หมดเขต    28/03/2560
 • อ่าน   167
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294