ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการขยายบริการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2560 (แยกยื่น)
 •     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการขยายบริการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2560 (แยกยื่น) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1281 ต่อ 115
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   23/03/2560
 • หมดเขต    27/03/2560
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294