ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารและการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จำนวน 9 รายการ พร้อมขนส่งเข้าพื้นที่โครงการ ขยายผลโครงการหลวงเพื่อนแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 11 พื้นที่
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารและการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จำนวน 9 รายการ พร้อมขนส่งเข้าพื้นที่โครงการ ขยายผลโครงการหลวงเพื่อนแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 11 พื้นที่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5332 8496-98 ต่อ 1106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/03/2560
 • หมดเขต    30/03/2560
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294