ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน จำนวน 150 แห่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียแก่ทุกภาคส่วน ตามรูปแบบรายการละเอียดของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ สอบราคาจัดจ้างการติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน จำนวน 150 แห่ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียแก่ทุกภาคส่วน ตามรูปแบบรายการละเอียดของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2034
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2560
 • หมดเขต    07/04/2560
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294