ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนพร้อมอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนพร้อมอุปกรณ์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 3726 ต่อ 21
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/03/2560
 • หมดเขต    04/04/2560
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294