ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5344 7071 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/03/2560
 • หมดเขต    07/04/2560
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294