ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ชุดพิมพ์หลอดน้ำเชื้อเสเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือสอบุถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5394 4009 ต่อ 120
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/04/2560
 • หมดเขต    05/04/2560
 • อ่าน   189
 • ผู้ส่ง   สุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294