ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1-บ้านร้องเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์ ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1-บ้านร้องเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 8333 ต่อ 419
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/04/2560
 • หมดเขต    11/04/2560
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294