ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ครุภัณฑ์ชำรุด) จำนวน 5 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ครุภัณฑ์ชำรุด) จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ(พัสดุ)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 6981
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2560
 • หมดเขต    20/04/2560
 • อ่าน   227
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294